Alapszabály

Jelenleg hatályos alapszabály letölthető itt

(Ezen alapszabály a Hírös Magyar Rottweiler Egyesület

2017.október hó 27. napján megtartott Közgyűlésén került elfogadásra

amely a Kecskeméti Törvényszék 2017.11. hó 27. napján  meghozott és

ugyanezen a napon jogerőre emelkedett Pk.60.079/2012/38.számú végzése

alapján került bejegyzésre)