Oldal kiválasztása

Tájékoztató a „Kutyavezetői Jogosítvány” megszerzéséről és annak kiadásáról

A 26/2021.(03.30.) MEOESZ E számú elnökségi határozattal a Magyar Ebtenyésztők Országos

Egyesületeinek Szövetsége bevezette a Kutyavezetői Jogosítványt.

A Kutyavezetői Jogosítvány bevezetésének célja

Az állatok védelméről szóló törvény érvényesítésének elősegítése, valamint megfelelés a társadalmi

elvárásoknak, a kulturált ebtartásnak.

 

Ki kaphat kutyavezetői jogosítványt?

  1. Az a kutyatulajdonos, aki kutyájával a MEOESZ tagszervezeténél szervezett, előre bejelentett és

jóváhagyott vizsgán, a BH vizsga gyakorlatainak megkezdése előtt a rendező szervezet által a

MEOESZ honlapjáról letöltött A, B, C, D, E, F jelű kérdéssorok közül egyet legalább 51%

sikerességgel kitöltött és kutyája eredményes BH vizsgát tett.

  1. Az a kutyatulajdonos, aki kutyáját felvezető segítségével vizsgáztatja a MEOESZ tagszervezeténél

szervezett, előre bejelentett és jóváhagyott vizsgán, a BH vizsga gyakorlatainak megkezdése

előtt a rendező szervezet által a MEOESZ honlapjáról letöltött A, B, C, D, E, F jelű kérdéssorok

közül egyet legalább 51% sikerességgel kitöltött és kutyája eredményes BH vizsgát tett.

Kutyavezetői jogosítványt a kutya tulajdonosának csak egy alkalommal kell megszerezni a tulajdonában

lévő és vizsgáztatott kutyák számától függetlenül.

Utólagosan kiállított kutyavezetői jogosítvány

A kutyavezetői jogosítványt kérheti az a kutyatulajdonos is, aki az elnökségi határozat megjelenése előtt

tett BH vizsgát, mely vizsgáról az MEOESZ által kiállított BH vizsgabizonyítvánnyal rendelkezik és azt

bemutatja, majd ezt követően azon tagszervezetnél, ahol kutyájával a BH vizsgát letette, kitölt a MEOESZ

honlapjáról letöltött A, B, C, D, E, F jelű kérdéssorok közül egyet legalább 51% sikerességgel.

Az utólagosan kiállított kutyavezetői jogosítvány elkészítésének díja 500 Ft, azaz ötszáz Forint.

A vizsga menete

A vizsgán bíráló teljesítménybíró jelenlétében a vizsga rendezője az A, B, C, D, E, F jelű kérdéssorok közül

egy választott kérdéssort a vizsgázók részére átad. A kérdéssorra a vizsgázók felvezetik a vizsga

helyszínét és időpontját. A kérdéssorok kitöltését 30 perc elteltével be kell fejezni.

A teljesítménybíró jelenlétében a vizsga rendezője a kérdéssorokat összegyűjti, kiértékeli és a vizsga

végén a bírálati lapokkal és a rendezvény összesítőjével együtt a MEOESZ Bírói Testületének

ügyintézőjéhez továbbítja.

A kutyavezetői jogosítvány elkészítése

A kutyavezetői jogosítványt a MEOESZ Titkárságán készítik el a tagszervezetek által megküldött

vizsgalapok alapján és gondoskodnak az 51% -os, vagy a feletti teljesítés esetén a kutyavezetői

jogosítvány kiadásáról. A kutyavezetői jogosítvánnyal egyidőben a BH vizsgabizonyítvány is elkészül.

A kutyavezetői jogosítvány és a BH vizsgabizonyítvány elkészítésének díja

A fenti számú elnökségi határozat 1.500 Ft, azaz egyezerötszáz Forintban határozta meg a BH

vizsgabizonyítvány és a kutyavezetői jogosítvány együttes elkészítésének díját.

Az elkészült kutyavezetői jogosítvány, és BH vizsgabizonyítvány átadása-átvétele

A kutyatulajdonos kérheti postai úton a kézbesítést, vagy érte jöhet személyesen a MEOE Szövetség

ügyfélszolgálatára ügyfélfogadási időben, előzetes egyeztetést követően.